ติดตั้ง free ssl certificate

ติดตั้ง Free SSL Certificate จาก Let’s Encrypt ให้กับเว็บไซต์

Let’s Encrypt เป็นผู้ออกใบรับรองดิจิตอล (Certificate Authority) เจ้าใหม่ซึ่งมี Internet Security Research Group เป็นผู้สนับสนุน มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้การเข้ารหัสของการเชื่อมต่อข้อมูลเป็นเรื่องทั่วไป ง่ายและที่สำคัญ ฟรี! ซึ่งถ้าหากเราใช้บริการของทาง Let’s Encrypt เราจะสามารถลดความยุ่งยากต่างๆ เช่น การจ่ายเงิน, การตั้งค่า Server,...

libssh2 php7

12 Steps to Install libssh2 for PHP7

After successfully using libssh2 with PHP5 from the last post, I need to use [crayon-6671db83ce668865681251-i/]  with PHP7 too. Yet, to install...

Uploading Data via SFTP Using libssh2 (PHP 5)

Last week, I had a chance to work on transferring some data to the office server via SFTP , and one of the...

Setting Up Node.js, Bower, Gulp on AWS Opsworks

In one of my PHP web application managed by AWS Opsworks, I still need to compile SASS files myself and...

The First Post

Hi there. I have to say this is the first blog post in my life, and that makes me feel very nervous...