liskov substitution principle

solid

SOLID หลักการพื้นฐานที่โปรแกรมเมอร์ควรรู้ (ตอนที่ 3 – LSP)

มาถึงหลักการข้อที่ 3 ของ SOLID Principles กันแล้วนะครับ และหลักการนี้มีชื่อว่า Liskov Substitution Principle (LSP) ซึ่งถูกตั้งตามชื่อของผู้ที่คิดหลักการนี้ขึ้นมาเป็นคนแรก Barbara Liskov [1] และในภายหลังก็ถูกนำมารวมอยู่ใน SOLID Principles ด้วย มาดูกันครับว่าหลักการนี้พูดถึงอะไรบ้าง...