open closed principle

solid

SOLID หลักการพื้นฐานที่โปรแกรมเมอร์ควรรู้ (ตอนที่ 2 – OCP)

หลังจากเราได้ทราบถึงหลักการแรกของ SOLID Principles กันไปแล้วนั่นก็คือ Single Responsibility (SRP) ซึ่งพูดถึงการกำหนดขอบเขตการทำงานและหน้าที่ของ Class ให้มีเพียงอย่างเดียว สำหรับบทความนี้เราจะมาดูหลักการที่ชื่อว่า Open Closed Principle (OCP) กันครับ สารบัญสำหรับตอนอื่นๆ ตอนที่ 1 –...