mocking

dependency injection

มาทำความรู้จัก Dependency Injection และ Mocking กัน

Dependency Injection (DI) และ Mocking สองคำนี้หลายๆ ท่านอาจจะเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างแล้ว แต่ก็อาจสงสัยว่ามันคืออะไรกันแน่ แล้วทำไมเมื่อมี Dependency Injection แล้วก็ต้องมีคำว่า Mocking ตามมา สองคำนี้มีดีอย่างไร? ลองมาดูกันครับ 😉 Dependency คำว่า Dependency นั้นตามความหมายก็คือ...